Op bezoek bij kunstenaar Coorevits Raf

18 november om 15u30

Verzamelen aan Melac om 14u30

Deelnameprijs: € 7 voor leden, € 10 voor niet leden

Ter plaatse te betalen

 

 

 

Geboren te Sint-Niklaas op 26 april 1934.

 

Tekenaar, aquarellist, graficus. Opleiding aan de Academie te Sint-Niklaas o.l.v. G. Fonteyn, aan Sint-Lucas te Gent o.l.v. G. Hermans en G. Klemans. Was docent Grafiek aan het Sint-Lucasinstituut te Gent van 1959 tot 1994 en leraar figuurstudie aan de Stedelijke Academie van Sint-Niklaas van 1964 tot 1980.

 

Experimenteerde aanvankelijk een korte periode met abstractie, maar opteerde al vlug voor de figuratie, soms aangevuld met een surrealistische of bizarre noot. Vindt zijn inspiratie voornamelijk in de mens en in de natuur. Voorkeur voor o.a. figuren, portretten, stillevens, reisimpressies.

 

Uit de pers: «Het vroege werk van R.C. kan men geen naturalisme aanwrijven en zijn huidige productie is helemaal niet onder te brengen in het hyperrealisme. Hij gaat in zijn prenten en tekeningen weliswaar uit van het natuurbeeld, maar hij laat voldoende ruimte om het te vertolken. Het is er bij hem blijkbaar niet om te doen een voorwerp of een landschap realistisch uit te beelden, maar wel de sfeer die hem tijdens het observeren bezielde weer te geven,» (1979) en «Het werk van R.C. getuigt van een uiterste verfijning. Hij is de pure graficus, de aristocraat van de lijn. Hij is de man van de levende lijn, die trilt van ritmische bewogenheid; hij is de auteur van de autonome lijn, van de verstilde trekken, van tederheid en zachtheid.»

 

Tijdens zijn studies behaalde hij de Prijs Baron Van Ackere en de Grote Prijs der Sint-Lucas-scholen voor Grafiek. In 1961 verwierf hij samen met Paul Van Gysegem, de Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen voor Grafiek. Bekwam van het Ministerie reisbeurzen voor Oostenrijk en Spanje.

 

Hij bereisde Duitsland, Egypte, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Joegoslavië, Malta, Portugal, Rusland, Sicilië.

 

Talrijke tekeningen en etsen getuigen van de veelvuldige confrontaties met landschappen die hem inspireerden.

 

 

 

Hij nam deel aan vele groepstentoonstellingen (o.m. met de Wase Kunstkring en de Kunstkring Kallipègè) en hield individuele tentoonstellingen te Sint-Niklaas, Gent, Tielt, Eeklo, Merksem, Kortrijk, Ekeren, Antwerpen en Brussel, alsook in Duitsland, Nederland en Italië.

Werken aangekocht door de Staat, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Sint-Niklaas, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Nationale Bank van België, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en door talrijke particuliere verzamelaars.

 

Atelier: Hoge Bokstraat 55

              9111 BELSELE

              Tel. 03/7760239