Sint-Denijs-Westrem/ De Pinte

 

 

Beste leden van het Davidsfonds en Markant,

 

Graag nodigen we u uit op een boeiende voordracht over een actueel onderwerp nl.

 

 

Wordt de wereld ooit nog veilig?

Causerie door Prof. Rik Coolsaet               

 

 

 

 

 

Lange periodes van veiligheid heeft de wereld, in het bijzonder Europa, zelden gekend. Toch hadden we de laatste jaren, na de Koude Oorlog en de communistische dreiging, na de Rote Armee Fraction en de Brigate Rosse, na de Balkancrisis enz. het gevoel te leven in een wereld waar conflicten konden vermeden, beperkt en opgelost worden.

 

Maar dat lijkt weg te ebben. Nieuwe spanningsvelden ontstaan. Rusland laat zich in Syrië en Oekraïne terug als wereldspeler gelden, China werd een mondiale grootmacht en voert een economische en militaire expansiepolitiek, de nucleaire dreiging vergroot door de toename van het aantal kernbomlanden, de “Arabische Lente” is uitgegroeid tot een onontwarbaar kluwen en een humanitair drama dat Europa confronteert met een nooit gezien immigratieprobleem en een golf van zware aanslagen.

 

Is dit onveiligheidsgevoel terecht? Is een veilige wereld een illusie? Wordt de wereld veiliger met de nieuwe Amerikaanse president?

Op deze en uw andere vragen verwachten we antwoord van prof. Rik Coolsaet,  ere-gewoon hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Gent.

              

Een niet te missen causerie waarop ook niet-leden welkom zijn.

              

Wanneer: Donderdag 8 december 2016 om 20:00 u.

            Waar:          Gildenhuis, Loofblommestraat 10,  Sint-Denijs-Westrem

Inkom:         Leden Davidsfonds SDW/Zwijnaarde en Markant SDW/De Pinte: gratis Niet-leden: 5 euro

              

                          

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Davidsfondsafdeling Sint-Denijs-Westrem/Afsnee/Zwijnaarde en Markant.

 

PS. De heer Ryckeboer en de heer en mevrouw Mesuere zijn de winnaars van de boekenpaketten, welke te winnen waren tijdens de jaarlijkse Davidsfonds boekententoonstelling.