Beste leden van het Davidsfonds en vtbKultuur,

 

Graag nodigt het bestuur van beide verenigingen jullie uit op een boeiende voordracht over de:

 

Neogotiek uit Sint-Denijs-Westrem “

 

Causerie door Stan Ulens

 

Kapel Maaltebrugge                               Kasteel van Loppem

 

 

 

In de tweede helft van de 19de eeuw kende de neogotische kunst een belangrijke ontwikkeling in Vlaanderen. Dankzij de financiële steun van de in Maaltebrugge wonende graaf de Hemptinne,   ontstond in de wijk Maalte van onze gemeente Sint-Denijs-Westrem een kunstenaarskolonie die deze kunststijl tot over de gemeentegrenzen uitdroeg. Namen zoals de gebroeders Blanchaert, Bressers, Bourdon en Firlefijn zullen voor altijd met onze gemeente verbonden blijven.

Ons bestuurslid Stan Ulens zal ons de historische context van deze kunststijl toelichten en de belangrijke rol die de kunstenaars, uit Sint-Denijs-Westrem, erin gespeeld hebben.

Deze lezing dient tevens als inleiding op onze jaarlijkse uitstap op zaterdag 2 juni, in samenwerking met  vtbKultuur , tijdens dewelke we enkele representatieve verwezenlijkingen van deze kunstenaars o.a. Kapel oude abdij Drongen, Vivenkapelle Damme en het Kasteel van Loppem, zullen bezoeken.

 

Een niet te missen causerie waarop ook niet-leden welkom zijn.

           

Wanneer: Dinsdag 22 mei 2018 om 20:00 u.

            Waar:          Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem

            Inkom:         Leden Davidsfonds SDW/Afsnee en vtbKultuur: gratis

Niet-leden: 5 euro

           

           

           

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur van Davidsfondsafdeling Sint-Denijs-Westrem/Afsnee en vtbKultuur