Zwijnaarde3

 

Driedaagse Thuin

 

Programma

 

Dit jaar gaan we op driedaagse naar Thuin en omgeving. Thuin is een Middeleeuws stadje aan de Samber. We bezoeken in het stadje zelf:

­     De hangende tuinen in de bovenstad

­     Het schipperskwartier, het trammuseum en een chocolatier in de benedenstad.

In de omgeving bezoeken we het museum van het masker in Binche, de kerk van Lobbes, het dorpje Ragnies, de mijnsite ter herdenking van de ramp in Marcinelle, het koninklijk museum van Mariemont, de scheepsliften van Strépy-Thieu en het Fotografiemuseum in Mont-sur-Marchienne.

 

Een programma rijk aan inhoud en vol afwisseling.

 

Hieronder het programma en tijdsschema voor deze dagen:

 

Vrijdag 20 april 2018

07u00

Vertrek op de carpoolparking langs de buitenring R4 in Merelbeke

09u30

Koffie met boterkoek in het Musée international du Carnaval et du Masque

Rue Saint Moustier 10, 7130 Binche

064/33 57 41

info@museedumasque.be

 

10u15

Bezoek aan het museum

Een deel van de groep krijgt een rondleiding onder leiding van een Nederlandstalige gids

Een ander deel krijgt uitleg via audiogidsen.

 

Het museum bewaart bijna 10 000 maskers, kostuums, marionetten, rituele voorwerpen en muziekinstrumenten, maar ook affiches, partituren en iconografische documenten. Het bezit in totaal ongeveer 30 000 voorwerpen. Ze komen van heinde (Binche, België en Europa) en ver (Amerika, Azië, Oceanië, Afrika). Hoewel deze voorwerpen van een indrukwekkende rijkdom getuigen, zijn ze toch maar een beperkte weergave van de culturele diversiteit van de wereld waarin we leven. Ze bieden de gelegenheid om de tradities, de mythologieën, de praktijken en de geloofsovertuigingen van andere volkeren te ontdekken en maken ons ervan bewust dat we “wereldburgers“ zijn.

 

12u00

De abdijkerk van Sint-Ursmarus

Rue de l’ église 1

6540 Lobbes

 

 

De huidige Sint-Ursmaruskerk is niet de eigenlijke, oude abdijkerk. Ze was bedoeld als grafkapel voor de abdij. De aanwezigheid van relieken van de apostel Petrus liet niet toe dat ‘eenvoudige’ kloosterlingen (zelfs niet de abten) konden begraven worden in de abdijkerk zelf. Deze werd als een hoogheilige plaats beschouwd. Daarom werd op de tegenoverliggende heuvel een grafkerk gebouwd. De kerk stamt uit de Karolingische tijd. Het is het één van de oudste kerken van België. Het koor en de crypte zijn romaans en vallen op door hun helderheid en soberheid. De toren met portaal aan de westzijde is een mooi voorbeeld van Maaslandse bouwkunst. In de 19e eeuw is de spitse vieringtoren toegevoegd. In de crypte bevinden zich de graftomben van de abten Ursmarus en Erminus, evenals de fraaie grafstenen van enkele andere 16e-eeuwse abten.

 

12u45

Middagmaal in “Relais de la Haute Sambre

rue Fontaine Pépin, 12

6540 Lobbes

Tél: +32 (0)71 59 79 70

Gsm: +32 (0)478 38 06 02

restaurant@rhs.be

 

 

 

 

14u30

Kennismaking met Ragnies

Rue de l’ Escafène

6532 Ragnies

 

We parkeren de bus en starten de wandeling aan de distillerie van Biercée

Rue de la Roquette 36, 6532 Thuin

Telefoon: 071 59 11 06

 

 

Ragnies is opgenomen in de lijst van de mooiste dorpen van Wallonië. Het dorp bevat enkele gebouwen die tot het bouwkundig erfgoed van ons land gerekend worden. De ‘Ragnicoles’, zoals de inwoners van Ragnies zich noemen, zijn vooral trots op hun grote hoeven opgetrokken in kalk- en baksteen. Deze bevinden zich aan de rand van het dorp. Het lijken heuse miniatuurdorpen, met woonkwartieren, schuren, paardenstallen en veestallen, werkplaatsen… Deze boerderijcomplexen hebben welluidende namen: maison Espagnole, ferme de la Cour, ferme Rose …Ragnies is de thuisbasis van de Distillerie de Biercée, gehuisvest in één van de grootste schuren van ons land, de Ferme de la Cour.

 

De dorpskern is omgeven door akkerlandschappen met bekoorlijke namen, zoals Blanchamps, Cocriamont, Gravelotte, Champ du Marais of Champ d’Hymnée. De gedeeltelijk romaanse Sint-Martinuskerk nodigt ons uit om in dit dorp even op verkenning te gaan!

 

We maken een korte wandeling van de ferme de la Cour naar de dorpskern en terug.

 

15u30

Bezoek aan Le Bois de Cazier

Rue du Cazier 80

6001 Marcinelle-Charleroi

071/88 08 56

 

 

Gegidst bezoek aan de mijnsite van Marcinelle waar in 1956 de grootste mijnramp uit onze geschiedenis heeft plaats gevonden.

 

We volgen de voetstappen van de mijnwerker. Aan de portiersloge krijgt hij zijn nummerpenning. Daarna gaat hij naar de ‘zaal der gehangenen’, de kleedkamer. Vervolgens ruilt hij in de lampenzaal zijn penning voor een lamp. Van hieruit gaat hij naar het schachtgebouw.

 

De bovengrondse installaties tonen ons hoe de mijn werkt. We zien de karakteristieke schachtbokken of liftschachten.

 

Tijdens ons verder bezoek wordt ons meer uitleg gegeven over de ramp van  8 augustus. Deze kostte het leven aan 262 mannen van 12 nationaliteiten.

 

Het bezoek eindigt in de ruimte van 8 augustus 1956. Deze gaat dieper in op de situatie van de migranten op dat ogenblik. Er is ook een korte film te zien met getuigenissen van oud-mijnwerkers en redders.

 

Het Bois du Cazier behoort tot het werelderfgoed van de Unesco. Het is de belangrijkste mijnsite van Wallonië, geprezen om de authentieke en integere weergave van de geschiedenis.

 

 

 

 

18u00

Avondmaal en overnachting in Ibis centre

Quai Paul Verlaine 12

6000 Charleroi

Tel: 071/206060

 

20u30

Avondwandeling en verkenning van Charleroi voor de liefhebbers

 

 

Zaterdag 21 april 2018

09u30

Vertrek naar Mariemont

10u00

Bezoek aan het koninklijk museum van Mariemont

Chausée de Mariemont 100

7140 Morlanwelz

064/21 21 93

info(at)musee-mariemont.be

 

 

Het Koninklijk Museum van Mariemont stelt de rijke collecties voor die werden verzameld door de stichter van het museum, Raoul Waroqué, een oud-mijndirecteur.

 

Warocqué stierf op 28 mei 1917 zonder officiële nakomelingen. Hij liet zijn park, zijn kasteel, zijn bibliotheek en zijn verzamelingen als legaat na aan de Belgische staat met als opdracht er een museum van te maken.

 

Op kerstavond 1960 ontstond er een grote brand in het museum. De schade aan de collecties was miniem, maar het kasteel werd verwoest. De ruïnes werden later met de grond gelijk gemaakt, behalve een kleine vleugel die  nu als ingang voor het moderne museum gebruikt wordt. Het hedendaags gebouw werd opgetrokken volgens de plannen van Roger Bastin, die ook het Museum voor Moderne Kunst ontwierp in Brussel.

 

Het nieuwe museum werd geopend in 1975. Het is uitgegroeid tot één van de belangrijkste musea van Wallonië. Het is gevestigd in een schitterend park van 45 ha in Engelse stijl. We zien er de ruïnes van het paleis van Karel van Lotharingen.

 

Verder bevat het schitterende collecties en werken:

­      De Burgers van Calais van Rodin

­      Honderden werken uit Egypte, Griekenland en Rome zoals:

o       Het monumentale beeld van Cleopatra

o       De fresco's van de villa Boscoréale in Pompeï

o       De Efebe van Mariemont (Arès Somzée)

o       De mummie van Hor (een sarcofaag da uit de 7de eeuw voor Christus)

­      De meest volledige verzameling Chinese antiek in België

­      Een schitterende verzameling Doorniks porselein

­      Een theepaviljoen

­      Verzamelingen uit Japan, Korea, Vietnam

­      Archeologische en historische verzamelingen, manuscripten, kostbare boeken, en zoveel andere schatten...

 

12u30

Kennismaking met de kabellift van Strépy-Thieu

Rue Raymond Cordier 50

7070 Thieu

 

We kunnen de scheepslift zelf niet bezoeken om twee hoofdredenen:

­      Er zijn werken bezig aan de liften in het hoofdgebouw. Dit is dus niet te bezoeken. Eén van de interessantste onderdelen van het bezoek situeert zich juist op de hoogste verdieping van dit gebouw. Daar heb je een prachtig uitzicht en daar krijg je een uitstekende inleiding op het bezoek via een film. Dit is dus niet mogelijk

­      We hebben geprobeerd om de versassing mee te maken. Ook hier is het aanbod vanwege de werken dermate ingekrompen dat dit niet in te passen was in onze tijdsplanning. Per dag is er slechts één versassing om 14u. Daarvoor diende we om 13u30 aanwezig te zijn. Onmogelijk…

 

We kunnen dus niet anders dan met minder en zelfs met weinig tevreden te zijn. Toch doen we even aan sightseeing en leggen het voornaamste uit over deze liften.

 

Op de 8ste verdieping, op meer dan 100 meter hoogte krijg je normaal een film te zien waarin het verhaal wordt verteld van de Belgische engineering.

 

Bovenaan heb je goed zicht op de lift zelf en haar omvang. Je ziet een  indrukwekkende betonblok dat 102 m boven de grond hangt. De oppervlakte is zo groot als een voetbalterrein.

 

De vervoerscapaciteit van de schepen van vroeger was beperkt tot 300 ton. De Europese Conferentie van de Ministers van Transport raadde in 1957 aan om de kanalen aan te passen aan schepen van 1350 ton. Het project van Strépy-Thieu is het sluitstuk van de geplande werken aan de Belgische binnenwateren.

 

Europees gezien zijn deze werken belangrijk omdat ze zorgen voor een verbinding tussen de bekkens van de Schelde en de Maas, maar ook tussen de haven en de streek van Duinkerke en het Rijnbekken.

 

Na jaren van onderzoek werden de bouwwerken voor deze internationaal unieke Scheepslift aangevat in februari 1982. Twintig jaar later, in 2002, werd het nieuwe kanaal met de lift opengesteld voor de scheepvaart.

 

De Kabellift is 102 m hoog en 135 m lang. Met de lift kan er een niveauverschil overbrugd worden van 73 m 15. Deze lift vervangt op haar eentje de vier hydraulische liften van het historisch Centrumkanaal en de twee sluizen.

 

De lift voldeed bij de constructie aan de vereisten van de toenmalige commerciële scheepvaart. Toch werd het economisch nut door sommigen sterk in twijfel getrokken. Het diende ook gekaderd te worden in de sfeer van de wafelijzerpolitiek die op dat ogenblik van toepassing was tussen Vlaanderen en Wallonië. Vermoedelijk is het op dit ogenblik reeds als een stuk archeologie te beschouwen.

 

Als bezoeker kan je de versassing meemaken. Men voorziet hier voor een kleine rondvaart stroomopwaarts en stroomafwaarts. Het duurt 7 minuten om een niveauverschil van 73,15 m te overbruggen.

 

 

 

 

 

13u15

Lunch

Bell Italia

Chaussée de Courcelles 173

6041 Gosselies

071/37 13 65

Email: bellitalia@skynet.be

 

15u00

Bezoek aan het museum van fotografie in Mont-sur-Marchienne

Avenue Paul Pastur 11,

6032 Mont-sur-Marchienne

071/43.58.10

 

We bezoeken de tentoonstelling onder leiding van een Nederlandstalige gids.

 

Het grootste fotomuseum in Europa is gehuisvest in een voormalig karmelietenklooster. Het schetst de volledige geschiedenis van deze kunstvorm, tot en met de laatste ontwikkelingen.

 

De collectie van het museum bestaat uit eigen aankopen, donaties en werken in bruikleen. Vandaag telt ze meer dan 80.000 afdrukken en drie miljoen negatieven. Het parcours met bijna 800 foto's weerspiegelt de rijkdom en de diversiteit van de collecties. De selectie bestrijkt bovendien die de volledige geschiedenis van de fotografie, van de negentiende eeuw tot vandaag. Het geeft een beeld over de internationale verwezenlijkingen, met bijzondere aandacht voor de realisaties in eigen land. Het is tegelijkertijd thematisch en chronologisch geordend.

 

 

Om een beeld te geven van de fotografie, van de eerste daguerreotypes uit de negentiende eeuw tot de jaren 70, bleek een chronologisch opzet aangewezen. Voor dit historisch overzicht, met de grote namen uit de fotografie, worden de gelijkvloerse zalen benut naast het claustrum van het oude klooster en de gang naar de voormalige cellen van de karmelieten op de eerste verdieping.

 

 

 

Door de diverse richtingen die de fotografie uitging vanaf de jaren 80 werd wat de hedendaagse werken betreft gekozen voor een andere benadering en ordening. De werken die representatief zijn voor de voorbije dertig jaar hebben onderdak gevonden in de nieuwe vleugel van het museum. De foto's worden er tentoongesteld op basis van regelmatig wisselende thema's. De keuze wordt hierbij bepaald door een beeldenlogica die plaats laat voor favoriete werken, nieuwe aanwinsten, maar ook vaste waarden afkomstig uit de collecties.

 

Achter het museum, verborgen achter hoge muren met reproducties van beroemde werken, nodigt het karmelietenpark uit tot een wandeling.

17u45

Terug naar Charleroi

18u15

Avondmaal en overnachting in Ibis centre

 

 

Zondag 22 april 2018

 

 

08u30

Vertrek naar Thuin

09u00

Bezoek aan de Thudo (Museum van de binnenvaart) en aan het schipperskwartier.

Rue ’t SerstevensQuai de Sambre

6530 Thuin

 

Kaai van de Samber op de rechteroever ons aangeduid door de gids.

Langs de Samber verkennen we de benedenstad met zijn schipperskwartier. Hier bevond zich ooit de tweede grootste haven van het land. Ook vandaag nog is de schippersgemeenschap een wereld apart met een eigen burgemeester. De huizen zijn hier gedecoreerd met bootattributen. We bezoeken het binnenscheepvaartmuseum op het binnenschip Thudo.

 

 

 

10u45

Bezoek aan het museum van de tram

Rue du Fosteau 2A

6530 Thuin

071/370105

 

 

In het Museum van de Buurtspoorweg in Thuin zijn 30 voertuigen te zien die vroeger gebruikt werden door de NMVB (Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen). De oudste tram die tentoongesteld is, dateert van 1888. Vanaf het museum doen we een rit met een tram. De tramlijn die Thuin en Lobbes verbindt, volgt een traject waar geen auto’s kunnen komen.

 

Het circa 6 km lange traject voert ons onder meer langs het college Sint Ursmarus en het klooster van Lobbes. Het oversteken van de Samber is een leuke ervaring met een schitterend uitzicht.

Wij nemen ook de richting Biesme. Tijdens dit traject zal de gids het hebben over de hangende tuinen en deze ook voorstellen.

Dit is de meest bekende geklasseerde site van de bovenstad met met 210 schilderachtige terrastuinen.

 

 

 

13u00

Middagmaal

Caves de la source

Rue d'Anderlues 53-55,

6530 Thuin

15u30

Bezoek aan chocolatier Herve

Rue ’t Serstevens 61

6530 Thuin

071/59 53 04

 

 

Proeven van hoogwaardig ambachtelijk werk mag er ook bij zijn tijdens deze driedaagse!

 

17u00

Vertrek naar Nivelles

17u45

Bezoek aan de abdijkerk van Sint-Gertrudis

Place Albert 1er 2

1400 Nivelles

 

 

De Sint-Gertrudiskerk is een romaanse kerk uit de elfde eeuw. Ze is toegewijd aan Gertrudis van Nijvel.

Deze kerk is het resultaat van aanpassingen en verbouwingen aan de Sint-Pauluskerk die rond het jaar 1000 door brand vernield werd. De Sint-Pauluskerk was een van de drie kerken van de abdij van Nijvel Ze werd oorspronkelijk gebouwd als grafkerk. Toen Gertrudis hier werd begraven verdrong haar verering die van Paulus. Toen veranderde de kerk van naam.

Als bezoeker heb je het gevoel in een heel grote ruimte aanwezig te zijn. De afstand tussen de twee koren bedraagt meer dan 100m. De breedte van het schip ligt tussen 25 en 44m.

 

Voor de verwoesting door de oorlog had de kerk een gotische torenspits. Later kwam een nieuwe, achthoekige romaanse toren in de plaats.

 

Het interieur bevat onder meer een naturalistische preekstoel van Laurent Delvaux en Philippe Lelièvre (1772). Het is een uitzonderlijk mooie combinatie van een marmeren beeldengroep binnen een eikenhouten geheel. Christus en de Samaritaanse vrouw worden afgebeeld aan de put van Jacob. De medaillons vertellen de parabels van de zaaier, de verloren zoon en de goede huisvader. In de kerk bevinden zich enkele bas-reliëfs uit 1629 en enkele nog oudere heiligenbeelden van de hand van Jean Thonon.

De kerk werd in 1936 beschermd als monument.

 

18u15

Avondmaal

L’ Union

Grand Place 27

1400 Nivelles

067/212798

20u00

Terug naar onze startplaats in Merelbeke

21u30

Terug thuis

 

Kostprijs

 

We kunnen je deze driedaagse aanbieden tegen volgende kostprijs per persoon:

 

 

Dubbel

Enkel

Leden

420

480

Niet-leden

430

490

 

In deze prijs is inbegrepen:

·         De busreis

·         Het logement op basis van kamer en ontbijt

·         Twee avondmalen in een restaurant naast Ibis

·          Drie lunches

·         Stadswandeling in Charleroi (voor de geïnteresseerden)

·          Bezoek aan het museum van het masker in Binche

·         Bezoek aan de kerk van Lobbes

·          Bezoek aan de mijnsite van Le Bois de Cazier in Marcinelle

·         Bezoek aan het koninklijk museum in Mariemont

·         Bezoek aan de scheepslift van Strépy-Thieu

·          Bezoek aan het fotografiemuseum in Mont-sur-Marchienne

·         Bezoek aan de abdijkerk van Nijvel

·         Avondmaal (eenvoudige snack) op de terugweg in Nivelles

·         Drank tijdens de maaltijden en lunches

 

In deze prijs is niet inbegrepen:

·         Persoonlijke uitgaven

 


 

 

Inschrijving

 

We vragen u om ten laatste eind februari te reserveren voor deze reis. Meld je aan bij Luc De Vos ( ldv.zwyn@skynet.be of 0479/337684 09/2211589).

 

Wil het verschuldigde bedrag ten laatste op 15 maart storten op:

BE27 8910 1401 3173 van Davidsfonds Zwijnaarde, Brouwerijstraat 27 bus 10, 9810 Eke

 

Dit is een uitstap die we jullie echt durven aanbevelen. Zowel op het vlak van cultuur als natuur zal heel wat te beleven vallen. Zeg dat wij het gezegd hebben.