Zwijnaarde3

 

 

Genetica nu en in de toekomst.

Mogelijkheden, grenzen en beperkingen

Genetica en maatschappij: een fascinerende wisselwerking

Door Professor Dokter Olivier Vanakker

Klinisch geneticus

Kliniekhoofd dienst medische genetica UZ Gent

 

15.10 om 20u

Nieuwe Melac

Dorpsstraat 31

9052 Zwijnaarde

Leden DF: € 5

Niet leden: € 10

 

Afbeelding met persoon, man, stropdas, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

"Met de snelle evolutie van de (medische) genetica die we de jongste jaren kennen wordt ook steeds duidelijker dat onze maatschappij hier vaak op zeer tegengestelde manieren op reageert. Enerzijds is er de wens om zoveel mogelijk te weten van het eigen erfelijke materiaal - vaak geïnspireerd door het zelfbeschikkingsrecht van de persoon - terwijl anderzijds nieuwe genetische evoluties of bevindingen vaak worden geassocieerd met doembeelden zoals het elimineren van alle ‘imperfecte mensen’ of  de creatie van ‘designer baby's’. Aan de hand van concrete voorbeelden worden in deze voordracht de mogelijkheden van hedendaagse genetica gezet tegenover zijn beperkingen, de gangbare genetische technieken versus de ethische grenzen die niet mogen worden overschreden, de genetische werkelijkheid versus onrealistische verwachtingen. Hierdoor zal duidelijk worden wie de grootste invloed heeft: de genetica op de maatschappij of de maatschappij op de manier dat genetische kennis wordt toegepast.”