Zwijnaarde3

 

De kastelen van Zwijnaarde

Informatie- en gespreksavond

Onder leiding van Johan Van Twembeke

 

Dinsdag 17 maart om 20u

Nieuwe Melac

Dorpsstraat 31

9052 Zwijnaarde

 

Deze avond gaat niet door gezien de maatregelen in verband met het Coronavirus. We plannen snel een nieuwe datum

 

Kostprijs: € 5 leden DF, € 8 niet leden

 

Tot voor kort was Johan de drijvende en bezielende kracht achter Heemkring Scheldeveld.

Zijn grote voorbeelden waren Raf Van De Abeele, de toenmalige burgemeester van Latem, en zijn vader Julien Van Twembeke de toenmalige voorzitter van het Davidsfonds.

 

Zowel Raf als Julien waren de echte voorgangers. Raf had de heemkring gesticht. Julien had net als Raf de microbe van de heemkunde te pakken. Beiden vonden elkaar wonderwel en stimuleerden op een zeer gedreven wijze de uitbouw en groei van de heemkring.

 

Johan zag veel van deze activiteit thuis gebeuren. Hij werd er als het ware in ondergedompeld. Wat begon met een stamboom werd snel gevolgd door enkele eerste schrijfsels… De microbe zette zich over op de zoon. Het was een soort enting. Geen voorwerp, foto, verhaal, gebeurtenis ontsnapte aan de aandacht van Johan. Hij ging steeds op zoek naar de ware toedracht, het volledige gebeuren, de verdere invulling, de uitleg, de betekenis… Hij was een echte roerganger en voortrekker. Hij is voor velen een voorbeeld geworden op het vlak van heemkunde Terecht werd hij recent geëerd als verdienstelijke burger van zijn gemeente omwille van zijn bijzondere verdienste voor de plaatselijke geschiedenis van zijn dorp en zijn streek.

 

Johan heeft ondertussen zelf een hele verzameling van foto’s, voorwerpen, documenten, verhalen, boeken… verzameld. Maar er is vooral ook het documentatiecentrum in Latem en het museum Scheldeveld in Nazareth. Wie kent verder niet de mooie jaarboeken van Heemkring Scheldeveld die steevast elk jaar in de herfstperiode voorgesteld worden? De heemkring is uitgebouwd en uitgegroeid tot een begrip. Ja dit is een vereniging die één en andere gerealiseerd en gepresteerd heeft. Johan was één van die mannen die hiervoor bergen werk heeft verzet.

 

 

Wij zijn hem dan ook bijzonder dankbaar dat hij bij ons wil komen spreken over de kastelen van Zwijnaarde. Hij kent deze materie bijzonder goed.

 

Op deze avond wordt ingegaan op het fenomeen van de kastelen of ‘buitenplaatsen’ ten zuiden van Gent en gelegen tussen Schelde en Leie. We zien hoe de eertijds in het buitengebied gelegen buitenplaatsen evolueerden tot ‘binnenplaatsen’. De oprukkende stedelijke activiteiten vanuit de stad Gent dreigen deze sites op te slorpen. De kastelensite ten zuiden van Gent, meer bepaald in Zwijnaarde, is het meest nadrukkelijke beeld van wat er nog rest. In detail worden de Zwijnaardse sites een voor een bekeken, zonder daarom deze die gelegen zijn buiten Zwijnaarde uit het oog te verliezen.

 

Waar we vooral ook dankbaar voor zijn en wat hem typeert is dat het niet alleen over Zwijnaarde zal gaan, maar dat er ook verbanden zullen gelegd worden met de bredere context rond ons dorp.

 

17 maart, niet vergeten. Het zal de moeite waard zijn. Zorg dat je erbij bent.