Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Zondag 5 maart 2023 - 14.30 uur

 

Bezoek aan het glasraam Laudato si’

van kunstenaar Harold Van de Perre

in de Sint-Baafskathedraal – Gent

 

Aansluitend bezoek aan het Lam Gods

 

Harold geeft een begeleiding bij beide bezoeken

 

 

Afbeelding met buiten, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Harold Van de Perre (°Ninove 1937) studeerde aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent in de richting monumentale kunsten, specialisatie glasraamkunst en mozaïek. Als glasraamkunstenaar deed hij stage in het atelier Oidtmann in Linnich bij Keulen. Zijn loopbaan als leraar vulde hij in aan het Sint-Lucasinstituut te Gent.

Harold Van de Perre is een veelzijdig kunstenaar: als tekenaar, aquarellist, schilder en glasraamkunstenaar. Hij ontplooide zijn kunstenaarschap en activiteiten in binnen- en buitenland. Hij doorkruiste het Vlaamse land met zijn zeer geapprecieerde voordrachten over Rubens, Van Eyck en Bruegel. De benadering van deze grootmeesters vond haar neerslag in waardevolle publicaties, die ook weerklank vonden buiten Vlaanderen. De grote verdienste van Van de Perre op dit vlak bestaat erin te peilen naar de ‘essentie van de kunst’ en de ‘taal van de kunst’ aan te tonen.

Zijn faam reikt tot over de grenzen. Zo verrichtte hij uitgebreid cultuurwerk in Sint-Petersburg. Hij was er docent aan het Repin-instituut en organiseerde tentoonstellingen van Vlaamse kunstenaars. Russische kunstenaars bracht hij naar Vlaanderen. In Sint-Petersburg ontving hij meerdere onderscheidingen en een eredoctoraat als cultureel ambassadeur.

 

Afbeelding met gebouw, binnen, venster

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

In zijn werk bleef Harold Van de Perre steeds geboeid door het scheppen van schoonheid. Zijn tekeningen, aquarellen en pastels verschijnen in hun monumentaliteit met gevarieerde onderwerpen: de vrouw, het naakt, het kind, het portret; zijn geliefde landschappen in het Vlaamse land en herinneringen aan tochten in het buitenland, o.a. in Umbrië, het land van zijn geliefde heilige, Franciscus van Assisi. Zijn werken zijn bij uitstek creaties van licht en zij ademen een meditatieve stilte. 

Als glasraamkunstenaar ontwierp hij een heel imposante rij glasramen in Vlaanderen: in kerken, kapellen en kloosters. Hij was ook werkzaam in het buitenland. Voor de tweede zijkapel aan de rechterkant in de Sint-Baafskathedraal ontwierp hij het Franciscusglasraam: Laudato si’ ‘Geprezen zijt Gij’, dat hij inhoudelijk en vormelijk beschouwt als een ware apotheose, bijna als een testament. Het glasraam kreeg er zijn plaats in 2018. Van de Perre verwerkt erin de verschillende strofen van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.  Tegelijk refereert hij hier duidelijk aan de encycliek van paus Franciscus, voor wie de figuur van Franciscus van Assisi een diepe inspiratiebron betekent.

 

Afbeelding met venster, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

‘Glasramen zijn als orgelklanken, monumentaal, groots en sacraal als een kerkgebouw. Ik streef in ieder glasraam, zowel in de figuratieve als de abstracte naar een primitieve, sterke en tweedimensionale glasraamtaal, waarin de glasscherf de kleur belichaamt, de loodlijn de tekening bepaalt, de bijschildering minimaal gebeurt en het licht de grote levenwekkende openbaring wordt’.(Harold Van de Perre in ‘Verlangen naar schoonheid’)

Van 29 april tot 28 mei 2023 heeft Harold Van de Perre in het Stadhuis van Dendermonde een tentoonstelling onder de titel ‘Van de Perre in veelvoud’. Deze retrospectieve belicht de waaier van de artistieke activiteiten van de kunstenaar.

 

 

Wil je aanmelden voor het bezoek in Sint-Baafs bij voorzitter Luc De Vos (bij voorkeur ldv.zwyn@skynet.be of 0479/337684) voor 11 februari. Gelieve voor het geleid bezoek aan het glasraam en het Lam Gods € 20 te storten op de rekening hieronder vermeld. Niet leden betalen € 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Luc De Vos, Tweebekenstraat 4, 9052 Zwijnaarde.

Tel.: 09 2211589. GSM: 0479/337684. E-mail: ldv.zwyn@skynet.be

Rekening: BE27 8910 1401 3173 Davidsfonds Zwijnaarde, Brouwerijstraat 27 bus 10, 9810 Eke

www.davidsfondszwijnaarde.be