Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

“Was er ooit erger dan Covid – 19 ?

Iets over epidemieën in de voorbije eeuwen”.

 

Deze voordracht gaat niet door wegens ziekte van de spreker.

 

17 oktober 2023 om 20u

JOC Variant

Heerweg Zuid 124

9052 Zwijnaarde

 

Toegang

Voor leden van DF Zwijnaarde, Afsnee en Sint-Denijs-Westrem: € 8

Voor niet-leden: € 12

 

Paul (Louis Oscar) Broos werd geboren op 22 februari 1945 te Sint-Antonius Brecht (thans Zoersel)

Hij was de enige zoon van twee hardwerkende ouders die na de oorlog in Antwerpen een banketbakkerij uitbaatten.

 

Paul genoot zijn lager- en middelbaar onderwijs in het Sint Michielscollege te Brasschaat. Hij twijfelde tussen geschiedenis en geneeskunde maar koos uiteindelijk voor het laatste. In 1971 werd hij dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de KULeuven en mocht verder specialiseren in de Heelkunde onder Prof Lacquet en Prof Gruwez. In 1977 werd hij chirurg en bleef verbonden aan de Leuvense Universitaire ziekenhuizen.

Benoemd tot buitengewoon docent in 1984 promoveerde hij tot doctor in de Medische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen met een proefschrift over Heupfracturen bij Bejaarden.

 

 

In 1987 werd hij te Leuven hoofd van de Afdeling Traumatologie en in 1992 Diensthoofd Directeur van de Heelkundige diensten van de U.Z Gasthuisberg en tevens gewoon hoogleraar aan de KULeuven.  Hij doceerde jaren lang de anatomie, de chirurgie, de eerste hulp bij ongevallen… aan studenten geneeskunde, tandheelkunde, revalidatiewetenschappen, verpleegkunde en zelfs ingenieurs richting BioMedischeTechnologie.

Hij was goed voor honderden publicaties en voordrachten voornamelijk over de ongevallenheelkunde. In 2001 werd hij voorzitter van de European Society of Surgery. Hij is een van de weinige Vlamingen die het ook bracht tot Fellow of the Royal College of Surgeons  of England

 

Naast al die medische activiteiten was Prof Broos ook actief op andere gebieden. Hij was tot 2016 voorzitter en thans erevoorzitter van de Medische Commissie van het Rode Kruis Vlaanderen. Hij was voorzitter en ondervoorzitter van de provinciale raad van de Orde der Artsen van Brabant en Brussel en thans plaatsvervangend raadsheer bij de raad van Beroep van de Orde der Artsen. Hij was een actief Reserve Luitenant Kolonel Geneesheer. Thans is hij nog voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint Maria te Halle.

 

Toen hij in oktober 2010 tot het emeritaat werd toegelaten kon hij zich terug aan zijn oude liefde wijden: de geschiedenis en vooral deze van de geneeskunde waarover hij nog zeer regelmatig voordrachten houdt. Tot 2018 doceerde hij de geschiedenis van de geneeskunde aan de faculteit geneeskunde van de KULeuven. Reeds herhaaldelijk doceerde hij voor de Universiteit van de Vrije Tijd, De Universiteit van de Permanente Vorming… en bijna wekelijks geeft hij ergens een voordracht voor een culturele vereniging.

 

In de herfst 2011 verscheen bij het Davidsfonds zijn “Over Geneeskundigen en Geneeskunst”. Een ander medisch historisch werk “Meesters met het Ontleedmes” verscheen bij dezelfde uitgeverij in mei 2014. Dit boek handelt over de evolutie van de anatomie en de vooruitgang van de heelkunde ten tijde van en onder invloed van Vesalius. In april 2017 verscheen zijn boek “Anatomia, de ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage Landen”, eveneens bij het Davidsfonds. Tot slot werd bij de Boekmakerij in juli 2021 zijn “Was er ooit erger dan Covid – 19? Iets over epidemieën in de voorbije eeuwen” uitgegeven. En… momenteel werk hij opnieuw aan een vrij uitgebreid medisch – historisch werk dat mogelijks zal heten “Het epos van de medicus”.