Maatschappij


Een vaste waarde in ons programma zijn de gespreksavonden rond een actueel thema. Typisch proberen we een genuanceerde blik te werpen op een socio-economisch of cultureel aspect van onze samenleving om deze beter te leren begrijpen.


Thema’s die de voorbije jaren aan bod kwamen zijn o.a.:

22-23: Lezing over Northseaport door Daan Schalk

19-20: Musicall 40-45

19-20: Genetica

18-19: Dutordoirldbweb.htm

17-18: Michaël van Droogenbroeck over ‘Wat met ons geld?’

17-18: Elke D’Haeyer over haar werk in de gevangenis

16-17: Tentoonstelling migratie in federaal parlement

16-17: Rik Coolsaet over de internationale politieke situatie

16-17: Prof. Lesaffer over de wereld zonder Obama

15-16: Van Broeckhoven Christine over dementie

15-16: Vranckx Rudy Oorlog om de geesten

15-16: Domotica

13-14: Federalisme of confederalisme

13-14: Grafologie

12-13: De recente expeditie op de Congostroom door Christine Cockuyt

12-13: Incofin door Frans Verheeke

11-12: Orgaantransplantaties

09-10: Het liefdesleven van de Saksen-Coburgs

08-09: Ozonlaag

05-06: Digitale TV

05-06: Waterbeleid in Gent

04-05: Slachtofferhulp na een misdrijf

03-04: Energie  Jos Coppens – Dirk Waelput

03-04: Mobiliteitsproblematiek

02-03: Internetverslaving  Inge De Vos


- Victimologie
- De bescherming van het leven (Paul Schotsmans)
- De liberalisering van de energiemarkt (Jos Coppens en Dirk Waelput)
- Congo (Zana Etambala)
- Voor een leefbaar Vlaanderen met een sterk cultureel, sociaal en economisch weefsel (Philippe Muyters)
- Het nieuwe Rusland (Bert De Craene)
- Afrika en Congo, een vicieuze cirkel (Els De Temmerman)
- Toekomstvisie voor een medische vruchtbaarheidstherapie (Paul Schotsman)
- De justitie doorgelicht (Piet van Eeckhaut)
- De maffia (Freddy De Pauw)

Terug naar de startpagina.